بس بعد بسک یگلبی اعلی صدیج اشگد تلح

الامس بی زامطت خصمک رش علی اجروحک ملح

اشبیک ما تعرف یگلبی اصیار امس صایر وکح

فوگ الحبلین ایدگ چوبی

(الشاعر حبیب ابو عدنان مزرعه):: موضوعات مرتبط: الشاعر حبیب ابوعدنان مزرعه
ن : کریم
ت : شنبه نهم دی ۱۳۹۱
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.